ارزیابی عملکرد پارک های علم و فناوری با رویکرد مدل شایستگی سازمانی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دکترای مدیریت فناوری و مدیر موسسات پارک علم و فناوری فارس

چکیده

پارک­های علم و فناوری عمدتا با فعالیت­های مبتنی بر دانش و حل مسئله برای همه ذینفعانی که به دنبال خدمات خاص برای حل مشکلات خود هستند، سروکار دارند. این نوع طبیعت منحصر به فرد فعالیت پارک­ها به­علاوه­ی عدم اطمینان در عملکرد و نتایج فعالیت حاصل از کار با شرکت­های دانش­محور به پیچیدگی فرایند ارزیابی عملکرد آنها منجر شده است. با توجه به اهمیت موضوع ارزیابی عملکرد پارک­ها، این مطالعه با هدف بررسی­امکان ارزیابی عملکرد پارک­های علم و فناوری با استفاده از مدل شایستگی سازمانی انجام شده­است. به این منظور پرسشنامه استاندارد مدل بنیاد اروپایی کیفیت در اختیار مدیران و کارشناسان یکی از پارک­های سطح یک کشور قرار گرفته و داده­ها با استفاده از روش آماری z  یک نمونه­ای تحلیل شده است. نتایج تحلیل نشان داد این مدل می­تواند شکاف­های عملکردی در حوزه توانمندسازها و نتایج در پارک را به خوبی تصویر کند. در کلیه معیارها، میانگین بدست آمده از ارزیابی دارای تفاوت معنی­داری با میانگین پیش بینی­شده است. تحلیل آماری نشان داد این اختلافات را نمی­توان تصادفی دانست و باید پذیرفت که معیارهای ارزیابی بین عملکرد فعلی و عملکرد مطلوب تفاوت واقعی را نشان می­دهند. بنابراین پارک مورد نظر در تمام حوزه­های توانمندسازها و نتایج به پیشرفت­های نسبتاً چشمگیری نیاز دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Performance of Science and Technology Parks through Implementing Organizational Excellence Model

نویسنده [English]

  • Mehrdad Shafiee
Phd in Technology Management and Director of Fars Science and Technology Park
چکیده [English]

Science and technology parks mainly deal with knowledge-based and problem-solving activities for all stakeholders seeking specific services to solve their problems. This unique nature of the parks' activities, in addition to the uncertainty in the performance and results of working with knowledge-based companies, has led to the complexity of their performance appraisal process. Due to the importance of the issue of parks performance evaluation, this study was conducted to investigate the possibility of evaluating the performance of science and technology parks using the Organizational Excellence Model. For this purpose, the standard questionnaire of the European Foundation for Quality Management model was provided to the managers and experts of one of the First level parks and the data were analyzed using the one sample z statistical method. The results of the analysis showed that this model can well illustrate the functional gaps in the field of enablers and the results in the park. In all criteria the mean obtained from the evaluation is significantly different from the predicted mean. Statistical analysis showed that these differences can not be considered random and it must be accepted that the evaluation criteria show a real difference between current performance and optimal performance. Therefore, the park needs relatively significant improvements in all areas of enablers and results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Science and Technology Park
  • Performance Evaluation
  • Organizational Excellence Model