مطالعه تطبیقی آموزش کارآفرینی دوره متوسطه در کشورهای منتخب و ارائه راهکارهایی برای نظام آموزشی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشدو رئیس اداره جذب و پذیرش واحدهای فناوری شهرک

چکیده

آموزش کارآفرینی اثر قابل توجهی در موفقیت کارآفرینی و به تبع آن در توسعه اقتصادی جوامع دارد. هدف از آموزش کارآفرینی، پرورش مهارت‌ها ویژگی‌های کارآفرینانه است. با پرورش این مهارت‌ها در سنین پایین‌تر، می‌توان در آینده، جوانانی توانمند، خلاق و نوآور در تمامی ابعاد اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی داشت. برنامه‌های آموزشی نادرست سبب کم‌رنگ شدن ویژگی‌های کارآفرینی در این سنین می‌شود. به همین دلیل مطالعه برنامه‌های آموزشی کشورهای توسعه‌یافته و الگوبرداری از برنامه‌های آنان بسیار کمک‌کننده است. هدف اصلی مقاله بررسی برنامه‌های آموزش کارآفرینی در دوره متوسطه از جنبه سه بعد زمینه‌سازی، فرهنگ‌سازی و آموزش در کشورهای منتخب و ارائه الگو برای ایران است که با روش تطبیقی در کشورهای منتخب انجام شد. جامعه آماری تحقیق کشورهای آمریکا، آلمان، اتریش، استرالیا می‌باشند. برخی از این کشورها بر اساس گزارش سازمان دیده‌بان جهانی کارآفرینی سال 2020 نرخ بالایی در برنامه‌های آموزش کارآفرینی در دوره متوسطه دارند. کشورهای کانادا و آمریکا اقدامات خوبی در این راستا انجام داد‌ه‌اند من‌جمله: انجام پروژه‌های کارآفرینی همراه با حمایت مالی، تربیت مربیان جهت آموزش دانش‌آموزان کارآفرین، آموزش نحوه راه‌اندازی یک کسب و کار به‌صورت عملی و تعامل مؤثر با کارآفرینان. با بررسی و مطالعه برنامه کشورهای منتخب، پیشنهاد‌هایی جهت تدوین برنامه آموزش کارآفرینی مقطع متوسطه برای ایران نیز ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of High School Entrepreneurship Education in Selected Countries and Providing Solutions for the Iranian Education System

نویسنده [English]

  • Leila Khodabande
Master and head of the recruitment and admission department of the technology units
چکیده [English]

Entrepreneurship education has a significant impact on the success of entrepreneurship and consequently on the economic development of societies. The purpose of entrepreneurship education is to cultivate entrepreneurial skills and characteristics. By cultivating these skills at a younger age, we can have capable, creative and innovative young people in all social, cultural, political and economic dimensions in the future. By cultivating these skills at a younger age, we can have capable, creative and innovative young people in all social, cultural, political and economic dimensions in the future. While, inappropriate education in entrepreneurship can fade entrepreneurship characteristics in this age. For this reason, it is very helpful to study the educational programs of developed countries and imitate their programs. The main purpose of this article is to review the entrepreneurship education programs in high school from the three aspects of background, culture and education in selected countries and to provide a model for Iran, which was done by comparative method in selected countries. The statistical population of the study is the United States, Germany, Austria, and Australia. Some of these countries have high rates of high school entrepreneurship programs, according to the World Entrepreneurship Watch 2020. Some of these countries have high rates of high school entrepreneurship programs, according to the World Entrepreneurship Watch 2020.Canada and the United States have taken good steps in this direction, including: conducting entrepreneurship projects with financial support, training trainers to train entrepreneurial students, teaching how to start a business in a practical way, and interacting effectively with entrepreneurs. By reviewing and studying the programs of selected countries, suggestions are also provided for the development of a high school entrepreneurship education program for Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship Education
  • Curriculum
  • Students